NFU TRF portal

Umc

VUmc

Aangezichtschirurgie bij Transgender Patiënten

Acute hoogcomplexe nierfunctievervangende behandeling

Acute leukemie

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Algemene Kindergeneeskunde

Allogene stamceltransplantatie

Andrologie

Angststoornissen

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Autologe stamceltransplantatie

Axiale en perifere spondyloartritis

Beroepsgerelateerde ziekte, chronische en auto-intoxicatie, siliconenimplantaten

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Cerebrale Parese (Revalidatiegeneeskunde)

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chronische darmontstekingen

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Chronische tromboembolische pulmonale hypertensie

Clostridium difficile

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe aneurysmata

Complexe diabetes mellitus

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe infecties

Complexe intra-uteriene afwijkingen

Complexe panfaciale trauma

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Contactallergologie

Contacteczeem en arbeidsdermatologie

Darmfalen en darmtransplantatie

Dementie

Dementiezorg / Alzheimer

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Dunne darm neoplasie

Dunne darmziekten, Coeliakie

Dunne en dikke darm motiliteit

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Schildklier

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Functionele Neurochirurgie: Epilepsiechirurgie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Genderchirurgie

Genderdysforie (urologie)

Genderzorg (Endocrinologie)

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Glaucoom

Gliomen

Gonadale dysfunctie

Hoofd- en halstumoren

Hoofd-hals Oncologie

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Hypofysepathologie

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Implantatie van speciale pacemakers

Infectiepreventie

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindernefrologie

Kinderneurologie

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kinderurologie

Laryngologie volwassenen

Lepra

Longkanker

Mediastinale tumoren

Metabole botziekten

Metabole botziekten door nierschade

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multiple Sclerose

Multitraumapatiënten

Neuro-ophthalmologie

Neurocognitieve stoornissen

Neurologische complicaties van kanker

Neuropathische pijn

Niercarcinoom

Niet-ischemisch hartfalen

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen

Obstetrisch plexus brachialis letsel (Plastische Chirurgie)

Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (Revalidatiegeneeskunde)

Onbegrepen ademhalingsdisfunctie

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oncologie oog

Oncologische pijn

Orale Geneeskunde

Osteoporose (Reumatologie)

Ovariële stoornissen of veranderingen

Perifeer vaatlijden

Perifere doorbloedingsstoornissen

Primaire ciliaire dyskinesie

Prostaatcarcinoom

Pulmonale arteriële hypertensie

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Reumatoïde artritis

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Strabologie

Subfertiliteit bij de man

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Systemische sclerose

Tracheachirurgie

Transgenderzorg

Tropische Kindergeneeskunde

Urotheel- en blaascarcinoom

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Aanvullende spasticiteitsbehandeling

Acute geneeskunde: Sepsis

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Advanced respiratory control Radiotherapy

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Autoinflammatoire ziekten

Begeleiding perinatale sterfte

Bekkenletsel

Beroerte

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Bloedstollingsproblematiek

Bottumoren

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe katheterablaties

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe reumachirurgie

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe urogynaecologie

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Congenitale infecties

Cystenieren

Delier

Diabetische voetafwijkingen

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Dupuytren diathese

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Flebologie en lymfologie; hemangiomen en vasculaire malformaties

Forensische psychiatrie inclusief parafilieën

Functionele Neurochirurgie bij spasticiteit

Functionele Neurochirurgie: Neuromodulatie

Functionele slokdarmchirurgie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Geïnfecteerde vaatprothesen

Geneesmiddelenreacties

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische revalidatie / Valpreventie

Gerontofarmacologie

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Glomustumoren

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Herpesvirussen

Heupartrose en knieartrose

HIV, AIDS

Hoge dosis herbestraling

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Hoogtechnologisch draagmoederschap

Hoornvlies

Hypertensie

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Infecties bij transplantaties

Interstitiële longaandoeningen

Interventieradiologie van de galwegen

Interventionele neurohumorale modulatie

Intrathecale baclofen

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kinderneurochirurgie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Leishmania

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Lever neoplasie

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Medische retina

Mesothelioom

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Multiple sclerose

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Nierziekten bij zwangerschap

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Oogkas, ooglid, traanweg

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas neoplasie

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Percutane hartklepinterventies

Persoonlijkheidsstoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Premature atherosclerose

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire glomerulaire nierziekten

Protonentherapie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Real-time image guidance radiotherapy

Reconstructieve chirurgie urethra

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Respiration-gated Radiotherapie

Ruggenmergtumoren

Sarcoïdose

Schedelbasistumoren

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schisis (KNO)

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Spina Bifida (Revalidatiegeneeskunde)

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Syncope

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Systemische lupus erythematodes

Systemische vasculitis

Testiscarcinoom

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Transplantatie urologie

Trauma

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Uveitis

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire toegang chirurgie

Vasculitis

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Viscerale pijn

Vitreoretinale ziekten

Vroege vroeggeboorte

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Weke delen chirurgie

Wervelkolom aandoeningen

Ziekte van Behçet

Ziekte van Behçet

Ziekte van Lyme