NFU TRF portal

Umc

UMCG

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Abdominale trachelectomie

Acute leukemie

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Allogene stamceltransplantatie

Amyloïdose

Andrologie

Angststoornissen

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Autologe stamceltransplantatie

Begeleiding perinatale sterfte

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Bewegingsstoornissen: Ataxie

Bewegingsstoornissen: Dystonie

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bijen- en wespenallergie

Bijniertumoren en parangliomen

Bijzondere technische vormen van IVF en ICSI

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Blaarziekten

Blaarziekten bij kinderen

Bloedstollingsproblematiek

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij darmfalen

Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische ademhalingsondersteuning

Chronische darmontstekingen

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe aneurysmata

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe infecties

Complexe panfaciale trauma

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Contactallergologie

Contacteczeem en arbeidsdermatologie

Cystenieren

Darmfalen en darmtransplantatie

Delier

Dementiezorg / Alzheimer

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Dunne darmtransplantatie

Dupuytren diathese

Endobronchiale technieken bij astma

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Endoscopische longvolumereductie bij COPD

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Exenteratie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Gastro-intestinale chirurgie: Pancreatitis

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Geïnfecteerde vaatprothesen

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Glaucoom

Harttransplantatie

Hoofd- en halstumoren

Hoofd-hals Oncologie

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Hoornvlies

Humaan Papillomavirus

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypofysepathologie

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Implantatie van speciale pacemakers

Infectiepreventie

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Interventieradiologie van de galwegen

Kaakchirurgische zorg bij complex obstructief slaapapneusyndroom

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kinderchirurgie: Levertransplantatie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kinderneurologie

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Laryngologie volwassenen

Lens

Leverfalen en levertransplantatie

Levertransplantatie

Longkanker

Longtransplantatie (Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie)

Longtransplantatie (Longziekten)

Mastocytose (Allergologie/Immunologie)

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Moeilijk behandelbare COPD en multidisciplinaire longrevalidatie

Multi-orgaan donatie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multitraumapatiënten

Nefrogeriatrie

Neurocognitieve stoornissen

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neuropathische pijn

Neurotraumatologie

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Niet-ischemisch hartfalen

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oncologische pijn

Ongedifferentieerde artritis en clinically suspect arthralgia

Orale Geneeskunde

Orgaandonatie bij leven

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Ovariële stoornissen of veranderingen

Pancreas en pancreas-nier transplantatie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Prostaatcarcinoom

Psychosomatiek en seksuologie

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Gevasculariseerde allografts

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Reumatoïde artritis

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Systemische vasculitis

Testiscarcinoom

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Tracheachirurgie

Transplantatiegeneeskunde kind

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Tuberculose

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Viscerale pijn

Vitreoretinale ziekten

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Ziekte van Sjögren

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Acute geneeskunde: Sepsis

Acute hoogcomplexe nierfunctievervangende behandeling

Ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Advanced respiratory control Radiotherapy

Afasie

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Algemene Kindergeneeskunde

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Armamputatie

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Autoinflammatoire ziekten

Axiale en perifere spondyloartritis

Bekkenletsel

Beroepsgerelateerde ziekte, chronische en auto-intoxicatie, siliconenimplantaten

Bewegingsstoornissen: Myoclonus

Bewegingsstoornissen: Tremoren

Bewegingsstoornissen: Ziekte van Huntington

Bijnierfunctiestoornissen

Bottumoren

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Chronische kaakbotontstekingen

Chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat bij volwassenen

Chronische rhinosinusitis

Clostridium difficile

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe diabetes mellitus

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Bovenste extremiteiten, prothesiologie, zenuwletsels

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe hoofd-hals infecties bij kinderen

Complexe katheterablaties

Complexe katheterablaties bij kinderen

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe steenpathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Congenitale aandoeningen bovenste extremiteit

Congenitale infecties

Constitutioneel eczeem

CRPS en amputatie

Cystic fibrosis

Dementie

Dwarslaesie

Eczeem bij kinderen

Endocriene chirurgie: Bijnier

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke metabole aandoeningen met nefrologische gevolgen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Esthetische chirurgie

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Functionele Neurochirurgie: Deep Brain Stimulation

Functionele Neurochirurgie: Neuromodulatie

Functionele Neurochirurgie: Neurovasculaire decompressie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Genderchirurgie

Genderzorg (Endocrinologie)

Geneesmiddelenallergie

Geneesmiddelenreacties

Geriatrische revalidatie / Valpreventie

Gerontofarmacologie

Gliomen

Gonadale dysfunctie

Hartritmestoornissen bij kinderen

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Hereditair angio-oedeem

Herpesvirussen

HIV, AIDS

Hoge dosis herbestraling

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Hypertensie

Hypertrofische cardiomyopathie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immuundeficiënties

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de urinewegen

Interventionele neurohumorale modulatie

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kinderchirurgie: Vasculaire malformatie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kindernefrologie

Kinderneurochirurgie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Kinderreuma

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderreumatologie

Kinderurologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Lever neoplasie

Mediastinale tumoren

Medische retina

Mesothelioom

Metabole botziekten

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

MIBG-therapie bij volwassenen

Microtie en anotie

Multiple Sclerose

Neuro-ophthalmologie

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Niercarcinoom

Nierziekten bij orgaantransplantatie

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Non-CF bronchiëctasieën

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen

Oogkas, ooglid, traanweg

Ophthalmogenetica

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas neoplasie

Pancreatitis

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Peniscarcinoom

Perifere doorbloedingsstoornissen

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polymyalgie rheumatica en reuscel arteriitis

Polymyositis en dermatomyositis

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Premature atherosclerose

Primaire glomerulaire nierziekten

Primaire immuundeficiënties

Protonentherapie

Pulmonale arteriële hypertensie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Recidiverende polychondritis

Reconstructieve chirurgie urethra

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Respiration-gated Radiotherapie

Rhinitis, Allergische rhinitis

Ruggenmergtumoren

Sarcoïdose

Schedelbasistumoren

Schisis (KNO)

Secundaire immuundeficiënties

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Strabologie

Syncope & collaps (niet medicamenteus) / Autonome insufficiëntie

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Systemische lupus erythematodes

Systemische sclerose

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Transgenderzorg

Transplantatie urologie

Trauma

Trophoblastaire ziekten

Tropische Kindergeneeskunde

Tubulaire nieraandoeningen en Lithium geïnduceerde nefropathie

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Uveitis

Vaattoegangproblemen

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire malformaties

Vasculaire toegang chirurgie

Vasculitis

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Voedselallergie

Vroege vroeggeboorte

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Weke delen chirurgie

Wervelkolom aandoeningen

Yttriumtherapie

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Ziekte van Still

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen