NFU TRF portal

Umc

UMC Utrecht

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Aanlegstoornissen van de nieren

Acute leukemie

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Allergie bij kinderen

Allogene stamceltransplantatie

Antifosfolipiden syndroom

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Autologe stamceltransplantatie

Bekkenletsel

Beroepsgebonden astma

Bijzondere technische vormen van IVF en ICSI

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Bloedstollingsproblematiek

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chronische darmontstekingen

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Chronische neuropathie

Chronische rhinosinusitis

Ciliopathieën

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe aneurysmata

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe katheterablaties bij kinderen

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe urogynaecologie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Constitutioneel eczeem

Cystic fibrosis

Dementiezorg / Alzheimer

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Eczeem bij kinderen

Encapsulating peritoneal sclerosis

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijke hartritmestoornissen

Evenwichtsstoornissen

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Functionele Neurochirurgie: Epilepsiechirurgie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische revalidatie / Valpreventie

Gerontofarmacologie

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Hartritmestoornissen bij kinderen

Harttransplantatie

Hemofilie

Heupartrose en knieartrose

HIV, AIDS

Hoofd- en halstumoren

Hoofd-hals Oncologie

Hoornvlies

Hypertensie

Hypertrofische cardiomyopathie

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Implantatie van speciale pacemakers

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infectiepreventie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Interstitiële longaandoeningen

Interventionele neurohumorale modulatie

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kinderneurologie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kinderreumatologie

Kinderurologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Longtransplantatie (Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie)

Longtransplantatie (Longziekten)

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Medische retina

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multitraumapatiënten

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neuropathische pijn

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Neurovasculaire aandoeningen: Vasculaire dementie

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niercarcinoom

Niertransplantatie (Nefrologie)

Nierziekten bij zwangerschap

NMA Kinderen

NMA Volwassenen

Oncologische pijn

Oogkas, ooglid, traanweg

Ovariële stoornissen of veranderingen

Pancreas neoplasie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Premature atherosclerose

Q-koorts (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Reumatoïde artritis

Robotchirurgie gynaecologische tumoren

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Slokdarm en maag neoplasie

Stamceltherapie bij hartfalen

Systemische lupus erythematodes

Systemische sclerose

Trauma

Urotheel- en blaascarcinoom

Uveitis

Vaginale trachelectomie

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire malformaties en hemangiomen

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Voedselallergologie

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Yttriumtherapie

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten

Ziekte van Sjögren

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

Acute geneeskunde: Sepsis

Advanced respiratory control Radiotherapy

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Algemene Kindergeneeskunde

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Artritis psoriatica

Artritis, systemische auto-immuunziekten en zwangerschap

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Begeleiding perinatale sterfte

Beroepsgerelateerde ziekte, chronische en auto-intoxicatie, siliconenimplantaten

Beroerte

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Bottumoren

Brachytherapie bij kinderen

Cardiale robotchirurgie

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Cerebrale Parese (Revalidatiegeneeskunde)

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische ademhalingsondersteuning

Clostridium difficile

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe diabetes mellitus

Complexe infecties

Complexe katheterablaties

Complexe panfaciale trauma

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Congenitale infecties

Delier

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Dupuytren diathese

Dwarslaesie

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke bindweefselziekten: hypermobiliteit, Ehlers-Danlos syndroom

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Fibromyalgie

Fotodermatologie

Functionele slokdarmchirurgie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Geneesmiddelenreacties

Gliomen

Glomustumoren

Gonadale dysfunctie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Herpesvirussen

Hoge dosis herbestraling

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immuundeficiënties

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de galwegen

Interventieradiologie van de urinewegen

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindernefrologie

Kinderneurochirurgie

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laryngologie volwassenen

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Leishmania

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Lever neoplasie

Longkanker

Metabole botziekten

MIBG-therapie bij kinderen

MIBG-therapie bij volwassenen

Microtie en anotie

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neuro-ophthalmologie

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neuropsychiatrische Systemische lupus erythematodes

Neurovasculaire aandoeningen: Cerebrale vasculitis

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niertransplantatie (Heelkunde)

Nierziekten bij Hiv

Nierziekten bij orgaantransplantatie

Niet-ischemisch hartfalen

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Ophthalmogenetica

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreatitis

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Peniscarcinoom

Pijn bij kinderen

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polymyositis en dermatomyositis

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire glomerulaire nierziekten

Primaire immuundeficiënties

Prostaatcarcinoom

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Real-time image guidance radiotherapy

Recidiverende luchtweginfecties bij gestoorde afweer

Recidiverende polychondritis

Reconstructieve chirurgie urethra

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Gevasculariseerde allografts

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Respiration-gated Radiotherapie

Schedelbasistumoren

Schisis (KNO)

Secundaire immuundeficiënties

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Sikkelcelziekte

Slokdarm- en maagziekten

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Spina Bifida (Revalidatiegeneeskunde)

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Strabologie

Systemische vasculitis

Testiscarcinoom

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Tracheachirurgie

Transplantatie urologie

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tropische Kindergeneeskunde

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vaattoegangproblemen

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire malformaties

Vasculaire toegang chirurgie

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Vitreoretinale ziekten

Voedings- en eetstoornissen

Vroege vroeggeboorte

Weke delen chirurgie

Wervelkolom gerelateerde pijn

Ziekte van Lyme