NFU TRF portal

Umc

Radboudumc

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Aanlegstoornissen van de nieren

Acute leukemie

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Algemene Kindergeneeskunde

Allogene stamceltransplantatie

Andrologie

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Autoinflammatoire ziekten

Autologe stamceltransplantatie

Bekkenletsel

Bewegingsstoornissen

Bewegingsstoornissen: Ataxie

Bewegingsstoornissen: Dystonie

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bijnierchirurgie

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische neuropathie

Ciliopathieën

Cochleaire implantatie

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe aneurysmata

Complexe diabetes mellitus

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe infecties

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe panfaciale trauma

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe urogynaecologie

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Craniofaciale aandoeningen

Cystenieren

Darmfalen en darmtransplantatie

Delier

Dementiezorg / Alzheimer

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke metabole aandoeningen met nefrologische gevolgen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Fertiliteitspreservatie met invriezen weefsel

Flebologie en lymfologie; hemangiomen en vasculaire malformaties

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale chirurgie: Pancreatitis

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Geriatrische revalidatie / Valpreventie

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Hemangiomen en aangeboren vasculaire malformaties bij kinderen

Hemofilie

HIV, AIDS

Hoofd- en halstumoren

Hoofd-hals Oncologie

Humaan Papillomavirus

Hypertensie

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Immuundeficiënties

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infectiepreventie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Innovatieve prothesiologie

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Niertransplantatie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kinderchirurgie: Vasculaire malformatie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindernefrologie

Kinderneurologie

Kinderurologie

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Leishmania

Longkanker

Lymfoedeem chirurgie

Medische retina

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Microtie en anotie

Middelengerelateerde stoornissen en verslavingsstoornissen

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Moeilijk behandelbare COPD en multidisciplinaire longrevalidatie

Multi-orgaan donatie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multitraumapatiënten

Neuralgische amyotrofie en andere plexopathieën

Neurocognitieve stoornissen

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuropathische pijn

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Niercarcinoom

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

NMA Kinderen

NMA Volwassenen

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Onbegrepen ademhalingsdisfunctie

Oncologische pijn

Ophthalmogenetica

Orale Geneeskunde

Orgaandonatie bij leven

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Pijn bij kinderen

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire glomerulaire nierziekten

Prostaatcarcinoom

Psoriasis

Psoriasis bij kinderen

Q-koorts (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schisis (KNO)

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Subfertiliteit bij de man

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Tracheatumoren

Transplantatiegeneeskunde kind

Trauma

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tuberculose

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Tubulaire nieraandoeningen en Lithium geïnduceerde nefropathie

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vaginale trachelectomie

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire malformaties

Vasculaire malformaties en hemangiomen

Virale hemorragische koorts

Viscerale pijn

Vitreoretinale ziekten

Wervelkolom aandoeningen

Wervelkolom gerelateerde pijn

Ziekte van Lyme

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Acute geneeskunde: Sepsis

Advanced respiratory control Radiotherapy

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Beenamputatie: osseo-integratie

Begeleiding perinatale sterfte

Bewegingsstoornissen: Myoclonus

Bewegingsstoornissen: Tics en Gilles de la Tourette

Bewegingsstoornissen: Tremoren

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Bloedstollingsproblematiek

Bottumoren

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij darmfalen

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chronische darmontstekingen

Clostridium difficile

Colorectale neoplasie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe intra-uteriene afwijkingen

Complexe katheterablaties

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe steenpathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Congenitale infecties

Cystic fibrosis

Dementie

Dunne en dikke darm motiliteit

Dwarslaesie

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Erfelijk endotumorsyndroom

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Functionele Neurochirurgie bij spasticiteit

Functionele Neurochirurgie: Neuromodulatie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gerontofarmacologie

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Glaucoom

Gliomen

Gonadale dysfunctie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Hereditair angio-oedeem

Herpesvirussen

Hoge dosis herbestraling

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Hoornvlies

Huid- en systeemziekten

Huid- en systeemziekten bij kinderen

Huidcarcinomen

Implantatie van speciale pacemakers

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de galwegen

Intrathecale baclofen

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kinderneurochirurgie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderplastische chirurgie: Craniosynostose

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laryngologie volwassenen

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Metabole botziekten

MIBG-therapie bij kinderen

MIBG-therapie bij volwassenen

Mobiliteitsproblemen bij volwassenen met chronisch neurologische aandoeningen

Neuro-ophthalmologie

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neurologische complicaties van kanker

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neurotraumatologie

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Obstetrisch plexus brachialis letsel (Plastische Chirurgie)

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oncologie oog

Oogkas, ooglid, traanweg

Ovariële stoornissen of veranderingen

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas neoplasie

Pancreatitis

Persoonlijkheidsstoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Premature atherosclerose

Pulmonale arteriële hypertensie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Real-time image guidance radiotherapy

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Gevasculariseerde allografts

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Respiration-gated Radiotherapie

Ruggenmergtumoren

Schedelbasistumoren

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Spraak-slikproblemen voor kinderen en volwassenen met chronisch neurologische aandoeningen

Steenpathologie en external shock wave lithotripsy kinderen

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Strabologie

Syncope & collaps (niet medicamenteus) / Autonome insufficiëntie

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Tracheachirurgie

Transplantatie urologie

Tromboembolische ziekten

Uveitis

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire toegang chirurgie

Vasculitis

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Vroege vroeggeboorte

Weke delen chirurgie

Yttriumtherapie

Ziekten van nagels

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen