NFU TRF portal

Umc

Maastricht UMC+

Acute hoogcomplexe nierfunctievervangende behandeling

Acute leukemie

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Algemene Kindergeneeskunde

Allogene stamceltransplantatie

Angststoornissen

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Autologe stamceltransplantatie

Axiale en perifere spondyloartritis

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Bloedstollingsproblematiek

Cardiale robotchirurgie

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij darmfalen

Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische ademhalingsondersteuning

Chronische darmontstekingen

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe aneurysmata

Complexe diabetes mellitus

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe urogynaecologie

Complexe veneuze pathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Dementiezorg / Alzheimer

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Dunne en dikke darm motiliteit

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Epilepsie

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Evenwichtsstoornissen

Exenteratie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Flebologie en lymfologie; hemangiomen en vasculaire malformaties

Functionele Neurochirurgie: Deep Brain Stimulation

Functionele Neurochirurgie: Epilepsiechirurgie

Functionele Neurochirurgie: Neuromodulatie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale chirurgie: Pancreatitis

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Genodermatologie

Genodermatologie bij kinderen

Gerontofarmacologie

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Glaucoom

Hemangiomen en aangeboren vasculaire malformaties bij kinderen

Hoofd- en halstumoren

Hoofd-hals Oncologie

Hoornvlies

Huidcarcinomen

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypertensie

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Implantatie van speciale pacemakers

Infectiepreventie

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kinderneurologie

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laryngologie volwassenen

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Lens

Longkanker

Lymfoedeem chirurgie

Mediastinale tumoren

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Medische retina

Metabole botziekten

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Moeilijk behandelbare COPD en multidisciplinaire longrevalidatie

Multi-orgaan donatie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multitraumapatiënten

Neurocognitieve stoornissen

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neuropathische pijn

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Vasculaire dementie

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Niet-ischemisch hartfalen

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen

Oncologische pijn

Orgaandonatie bij leven

Osteoporose (Reumatologie)

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Primaire glomerulaire nierziekten

Prostaatcarcinoom

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Refractiechirurgie

Reumatoïde artritis

Robot longresecties

Schedelbasistumoren

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Slokdarm- en maagziekten

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Syncope

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Tromboembolische ziekten

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vaattoegangproblemen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire toegang chirurgie

Viscerale pijn

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Wervelkolom aandoeningen

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Acute geneeskunde: Sepsis

Ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen

Advanced respiratory control Radiotherapy

Andrologie

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Artritis psoriatica

Autoinflammatoire ziekten

Begeleiding perinatale sterfte

Bekkenletsel

Bewegingsstoornissen: Tics en Gilles de la Tourette

Bewegingsstoornissen: Tremoren

Bewegingsstoornissen: Ziekte van Huntington

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chronische kaakbotontstekingen

Chronische neuropathie

Chronische pijn aan het houdings en bewegingsapparaat bij jongeren

Chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat bij volwassenen

Chronische rhinosinusitis

Clostridium difficile

Community-acquired pneumonia

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe infecties

Complexe katheterablaties

Complexe panfaciale trauma

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe steenpathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Congenitale infecties

Cystic fibrosis

Delier

Dupuytren diathese

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Functionele slokdarmchirurgie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Gonadale dysfunctie

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Herpesvirussen

HIV, AIDS

Hoge dosis herbestraling

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Humaan Papillomavirus

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de galwegen

Interventieradiologie van de urinewegen

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

Jicht en andere kristalartropathieën

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kinderneurochirurgie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderurologie

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Lever neoplasie

Leverfalen en levertransplantatie

Microtie en anotie

Minimale invasieve chirurgie goedaardige urologische aandoeningen

Moeilijk behandelbare astma

Nefrogeriatrie

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neuro-ophthalmologie

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niercarcinoom

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Onbegrepen ademhalingsdisfunctie

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oogkas, ooglid, traanweg

Ophthalmogenetica

Orale Geneeskunde

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas neoplasie

Pancreatitis

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Postbariatrische chirurgie

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Protonentherapie

Q-koorts (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Reconstructieve chirurgie urethra

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Respiration-gated Radiotherapie

Rhinitis, Allergische rhinitis

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schisis (KNO)

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Strabologie

Testiscarcinoom

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Total body Radiotherapie

Transplantatie urologie

Trauma

Trauma en stressor gerelateerde stoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tropische Kindergeneeskunde

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Urotheel- en blaascarcinoom

Uveitis

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Vitreoretinale ziekten

Voedings- en eetstoornissen

Vroege vroeggeboorte

Weke delen chirurgie

Yttriumtherapie

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Ziekte van Lyme