NFU TRF portal

Umc

LUMC

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Abdominale trachelectomie

Acute leukemie

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Allogene stamceltransplantatie

Angststoornissen

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Artritis psoriatica

Artrose

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Axiale en perifere spondyloartritis

Bewegingsstoornissen: Dystonie

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bewegingsstoornissen: Ziekte van Huntington

Bijniertumoren en parangliomen

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische darmontstekingen

Chronische kaakbotontstekingen

Clostridium difficile

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe aneurysmata

Complexe diabetes mellitus

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Bovenste extremiteiten, prothesiologie, zenuwletsels

Complexe intra-uteriene afwijkingen

Complexe katheterablaties

Complexe katheterablaties bij kinderen

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe reumachirurgie

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Congenitale infecties

COPD bij alfa-1-antitrypsine deficiëntie

Cystenieren

Depressieve stoornissen

Eilandjes transplantatie

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Fertiliteitspreservatie met invriezen weefsel

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Glomustumoren

Handartrose

Hartritmestoornissen bij kinderen

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Herpesvirussen

Hoofd- en halstumoren

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Hoornvlies

Huidlymfomen

Humaan Papillomavirus

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypertrofische cardiomyopathie

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Implantatie van speciale pacemakers

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kinderneurochirurgie

Kinderneurologie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderreumatologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laryngologie volwassenen

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Lepra

Lever neoplasie

Leverfalen en levertransplantatie

Levertransplantatie

Medische retina

Melanoom

Metabole botziekten

Metabole botziekten door nierschade

Migraine, hoofdpijn en aanverwante aandoeningen

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Multi-orgaan donatie

Multitraumapatiënten

Nefrogeriatrie

Neurocognitieve stoornissen

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neuropathische pijn

Neuropsychiatrische Systemische lupus erythematodes

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Oncologie oog

Ongedifferentieerde artritis en clinically suspect arthralgia

Ophthalmogenetica

Orgaandonatie bij leven

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas en pancreas-nier transplantatie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Prostaatcarcinoom

Psychosomatiek en seksuologie

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Refractiechirurgie

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Reumatoïde artritis

Schedelbasistumoren

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Slaapstoornissen (Neurologie)

Stamceltherapie bij hartfalen

Strabologie

Syncope

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Systemische lupus erythematodes

Systemische sclerose

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Tromboembolische ziekten

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaattoegangproblemen

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Vasculitis

Virale hemorragische koorts

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Wervelkolom aandoeningen

Yttriumtherapie

Zenuwsparend opereren gynaecologische tumoren

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aanvullende spasticiteitsbehandeling

Acute geneeskunde: Sepsis

Algemene Kindergeneeskunde

Andrologie

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Autoinflammatoire ziekten

Autologe stamceltransplantatie

Begeleiding perinatale sterfte

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Bekkenletsel

Beroerte

Bijnierfunctiestoornissen

Bloedstollingsproblematiek

Bottumoren

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie van voorste schedelbasis

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe hoofd-hals infecties bij kinderen

Complexe infecties

Complexe panfaciale trauma

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe steenpathologie

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Dupuytren diathese

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Forensische psychiatrie inclusief parafilieën

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Glaucoom

Gliomen

Gonadale dysfunctie

Hemofilie

Hereditair angio-oedeem

HIV, AIDS

Hoge dosis herbestraling

Hoofd-hals Oncologie

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Huidcarcinomen

Hypertensie

Immuundeficiënties

Infectiepreventie

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de galwegen

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

Kaakchirurgische zorg bij complex obstructief slaapapneusyndroom

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Niertransplantatie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Kinderreuma

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Leishmania

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Longkanker

Mediastinale tumoren

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

MIBG-therapie bij kinderen

MIBG-therapie bij volwassenen

Microtie en anotie

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Minimale invasieve chirurgie goedaardige urologische aandoeningen

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Neuro-ophthalmologie

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neurologische complicaties van kanker

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niercarcinoom

Nierziekten bij zwangerschap

Niet-ischemisch hartfalen

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

NMA Kinderen

NMA Volwassenen

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen

Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (Revalidatiegeneeskunde)

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oncologische pijn

Oogkas, ooglid, traanweg

Orale Geneeskunde

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Pancreas neoplasie

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Perifere doorbloedingsstoornissen

Perifere ischemische pijn

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire glomerulaire nierziekten

Protonentherapie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiotherapie met nieuwe middelen

Recidiverende urineweginfecties

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Respiration-gated Radiotherapie

Ruggenmergtumoren

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Syncope & collaps (niet medicamenteus) / Autonome insufficiëntie

Testiscarcinoom

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Tracheachirurgie

Transplantatie urologie

Trauma

Trauma en stressor gerelateerde stoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Trophoblastaire ziekten

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Uveitis

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire toegang chirurgie

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Vitreoretinale ziekten

Voedings- en eetstoornissen

Vroege vroeggeboorte

Weke delen chirurgie

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Ziekte van Lyme