NFU TRF portal

Umc

Erasmus MC

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Acute leukemie

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Algemene Kindergeneeskunde

Allogene stamceltransplantatie

Angststoornissen

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Artritis, systemische auto-immuunziekten en zwangerschap

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Bekkenletsel

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Bipolaire en aanverwante stoornissen

Bloedstollingsproblematiek

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische darmontstekingen

Chronische tromboembolische pulmonale hypertensie

Colorectale neoplasie

Community-acquired pneumonia

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe aneurysmata

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe infecties

Complexe katheterablaties bij kinderen

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Congenitale aandoeningen bovenste extremiteit

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Congenitale infecties

Craniofaciale aandoeningen

Cystenieren

Cystic fibrosis

Dementie

Dementiezorg / Alzheimer

Depressieve stoornissen

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Dupuytren diathese

Encapsulating peritoneal sclerosis

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Exenteratie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Fertiliteitspreservatie met invriezen weefsel

Forensische psychiatrie inclusief parafilieën

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gecompliceerde malaria tropica

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Gliomen

Glomustumoren

Hartritmestoornissen bij kinderen

Harttransplantatie

Herpesvirussen

HIV, AIDS

Hoofd- en halstumoren

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Huidcarcinomen

Hypertensie

Hyperthermie behandeling gynaecologische tumoren

Hypertrofische cardiomyopathie

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Immuundeficiënties

Implantatie van speciale pacemakers

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infectiepreventie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Interstitiële longaandoeningen

Interventieradiologie van de galwegen

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

Kaakchirurgische zorg bij complex obstructief slaapapneusyndroom

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Niertransplantatie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kinderchirurgie: Vasculaire malformatie

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kindernefrologie

Kinderneurochirurgie

Kinderneurologie

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Craniosynostose

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kinderurologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laryngologie volwassenen

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Leishmania

Lepra

Lever neoplasie

Leverfalen en levertransplantatie

Levertransplantatie

Longkanker

Longtransplantatie (Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie)

Mediastinale tumoren

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Medische retina

Mesothelioom

Metabole botziekten

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Multi-orgaan donatie

Multiple Sclerose

Multitraumapatiënten

Neurocognitieve stoornissen

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Neurologische complicaties van kanker

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuropathische pijn

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Vasculaire dementie

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

Non-CF bronchiëctasieën

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Oncologie oog

Ongedifferentieerde artritis en clinically suspect arthralgia

Ophthalmogenetica

Orgaandonatie bij leven

Ovariële stoornissen of veranderingen

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreas neoplasie

Pancreatitis

Peptide receptor radionuclidentherapie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Pijn bij kinderen

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Porfyrie

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Primaire glomerulaire nierziekten

Primaire immuundeficiënties

Prostaatcarcinoom

Pulmonale arteriële hypertensie

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Recidiverende luchtweginfecties bij gestoorde afweer

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Gevasculariseerde allografts

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Reumatoïde artritis

Sarcoïdose

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schisis (KNO)

Secundaire immuundeficiënties

Slokdarm en maag neoplasie

Somatische symptomen en aanverwante stoornissen

Spina Bifida (Revalidatiegeneeskunde)

Strabologie

Subfertiliteit bij de man

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Testiscarcinoom

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Tracheachirurgie

Transplantatiegeneeskunde kind

Tubulaire nieraandoeningen en Lithium geïnduceerde nefropathie

Urotheel- en blaascarcinoom

Uveitis

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire malformaties

Vasculitis

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Voedings- en eetstoornissen

Voedselallergie

Wervelkolom gerelateerde pijn

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten

Ziekte van Behçet

Ziekte van Sjögren

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

Acneiforme dermatologie

Acute geneeskunde: Sepsis

Ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Advanced respiratory control Radiotherapy

Allergie bij kinderen

Andrologie

Armamputatie

Autoinflammatoire ziekten

Autologe stamceltransplantatie

Begeleiding perinatale sterfte

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bijen- en wespenallergie

Bottumoren

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Chronische ademhalingsondersteuning

Chronische kaakbotontstekingen

Chronische neuropathie

Clostridium difficile

Cochleaire implantatie

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe diabetes mellitus

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Bovenste extremiteiten, prothesiologie, zenuwletsels

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet

Complexe katheterablaties

Complexe panfaciale trauma

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe steenpathologie

Complexe veneuze pathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Diagnostiek en behandeling Pulmonale arteriële hypertensie

Dunne darm neoplasie

Eczeem bij kinderen

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke bindweefselziekten: hypermobiliteit, Ehlers-Danlos syndroom

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Functionele slokdarmchirurgie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Geneesmiddelenallergie

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Glaucoom

Gonadale dysfunctie

Handletsels complex

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Hoge dosis herbestraling

Hoofd-hals Oncologie

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Humaan Papillomavirus

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de urinewegen

Interventionele neurohumorale modulatie

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

Jicht en andere kristalartropathieën

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Kinderreuma

Kinderreumatologie

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Longtransplantatie (Longziekten)

MIBG-therapie bij kinderen

MIBG-therapie bij volwassenen

Microtie en anotie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Multiple sclerose

Nefrogeriatrie

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neuro-ophthalmologie

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neurotraumatologie

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Nierziekten bij orgaantransplantatie

Niet-ischemisch hartfalen

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

NMA Volwassenen

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Oncologische pijn

Oogkas, ooglid, traanweg

Orale Geneeskunde

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Perifere doorbloedingsstoornissen

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Polymyositis en dermatomyositis

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire ciliaire dyskinesie

Protonentherapie

Psoriasis

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie in combinatie met oppervlakkige of diepe hyperthermie

Radiotherapie met nieuwe middelen

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Respiration-gated Radiotherapie

Ruggenmergtumoren

Schedelbasistumoren

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Sikkelcelziekte

Slokdarm- en maagziekten

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Steenpathologie en external shock wave lithotripsy kinderen

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Syncope

Systemische lupus erythematodes

Systemische sclerose

Systemische vasculitis

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Total body Radiotherapie

Tracheatumoren

Transplantatie urologie

Trauma

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tropische dermatologie

Tropische Kindergeneeskunde

Tuberculose

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire malformaties en hemangiomen

Vitreoretinale ziekten

Vroege vroeggeboorte

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Vulva aandoeningen (Dermatologie)

Weke delen chirurgie

Yttriumtherapie

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Ziekte van Lyme