NFU TRF portal

Umc

AMC

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Abdominale trachelectomie

Algemene Kindergeneeskunde

Allogene stamceltransplantatie

Artritis psoriatica

Audiologie en stoornissen in gehoor, taal en spraak

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Autologe stamceltransplantatie

Axiale en perifere spondyloartritis

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Bekkenletsel

Bewegingsstoornissen: Parkinson

Bloedstollingsproblematiek

Centraal zenuwstelsel lymfomen

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie bij darmfalen

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chronische darmontstekingen

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Chronische rhinosinusitis

Chronische tromboembolische pulmonale hypertensie

Clostridium difficile

Cochleaire implantatie

Colorectale neoplasie

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe aneurysmata

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe hoofd-hals infecties bij kinderen

Complexe intra-uteriene afwijkingen

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe panfaciale trauma

Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie

Complexe steenpathologie

Complexe urogynaecologie

Cystic fibrosis

Depressieve stoornissen

Diabetische voetafwijkingen

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Endobronchiale technieken bij astma

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke metabole aandoeningen met nefrologische gevolgen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Exenteratie

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van bijzonder resistente micro-organismen

Fase I en II klinische trials hematologische aandoeningen

Fertiliteitspreservatie met invriezen weefsel

Functionele Neurochirurgie: Deep Brain Stimulation

Functionele slokdarmchirurgie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale chirurgie: Pancreatitis

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Geassisteerde voortplanting bij HIV geïnfecteerden

Gecompliceerde malaria tropica

Gehoorverbeterende chirurgie en sanerende ooroperaties

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Geriatrische revalidatie / Valpreventie

Geriatrische spoedzorg / Triage

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Hemofilie

Hereditair angio-oedeem

HIV, AIDS

Hoog-risico non-Hodgkin lymfomen

Humaan Papillomavirus

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypertensie

Hyperthermie behandeling gynaecologische tumoren

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Immunotherapie van hematologische maligniteiten

Immuundeficiënties

Implantatie van speciale pacemakers

Impulscontrolestoornissen en gedragsstoornissen inclusief kinder- en jeugd forensische psychiatrie

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Innovatieve diagnostiek

Interstitiële longaandoeningen

Interventieradiologie van de galwegen

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

Kinder- en jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Niertransplantatie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kinderchirurgie: Traumatologie

Kinderchirurgie: Vasculaire malformatie

Kindergeneeskunde Allergologie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Endocrinologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Hematologie

Kindergeneeskunde Immunologie

Kindergeneeskunde Infectieziekten

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Oncologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kindergeneeskunde Sociale pediatrie

Kindernefrologie

Kinderneurologie

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Reuzennaevi

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kinderurologie

Leishmania

Lepra

Medische retina

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

MIBG-therapie bij kinderen

Middelengerelateerde stoornissen en verslavingsstoornissen

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Minimale invasieve chirurgie goedaardige urologische aandoeningen

Moeilijk behandelbare astma

Multitraumapatiënten

Neurologische infectieziekten

Neuromusculaire ziekten: Motor neuron ziekten

Neuromusculaire ziekten: Neuropathie

Neuromusculaire ziekten: Spierziekten

Neuropathische pijn

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Sinustrombose

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Neurovasculaire aandoeningen: Vasculaire dementie

Niercarcinoom

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Nieuwe en onbekende ziekteverwekkers

NMA Volwassenen

Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen

Oncologie oog

Oncologische pijn

Ongedifferentieerde artritis en clinically suspect arthralgia

Oogkas, ooglid, traanweg

Ophthalmogenetica

Orthesen bij hypotone paresen

Orthognatische traumachirurgie, implantatologie, en aangezichtstrauma’s

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Overige parasitaire infectieziekten

Pancreatitis

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Pigmentstoornissen

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Post-intensive care syndroom

Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)

Premature atherosclerose

Prostaatcarcinoom

Psychosomatiek en seksuologie

Pulmonale trombo-endarteriëctomie

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriële therapie

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF bij kinderen

Recidiverende urineweginfecties

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reizigersgeneeskunde en tropengeneeskunde

Reumatoïde artritis

Rhinitis, Allergische rhinitis

Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Sikkelcelziekte

Slokdarm en maag neoplasie

Slokdarm- en maagziekten

Soa (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Subfertiliteit bij de man

Syncope

Syncope & collaps (niet medicamenteus) / Autonome insufficiëntie

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Tracheachirurgie

Transplantatiegeneeskunde kind

Trauma en stressor gerelateerde stoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Tromboembolische ziekten

Tropische dermatologie

Tropische Kindergeneeskunde

Tubulaire nieraandoeningen en Lithium geïnduceerde nefropathie

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaccinaties van immuungecompromitteerden

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Vasculaire malformaties

Vasculaire malformaties en hemangiomen

Virale hemorragische koorts

Virale hepatitis (Infectieziekten en Medische Microbiologie)

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Vitreoretinale ziekten

Vroege vroeggeboorte

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Yttriumtherapie

Zeldzame verworven aandoeningen van het tandstelsel en het kaakbot

Ziekte van Lyme

Zorg voor ernstig zieke zwangere vrouw of vrouw met complexe aandoeningen

Aangeboren maxillofaciale syndromen en aandoeningen

Aanvullende spasticiteitsbehandeling

Acneiforme dermatologie

Acute geneeskunde: Sepsis

Acute leukemie

Advanced respiratory control Radiotherapy

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Andrologie

Angststoornissen

Antifosfolipiden syndroom

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Aplastische anemie en andere syndromen met beenmergfalen

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Autoinflammatoire ziekten

Begeleiding perinatale sterfte

Beroepsgerelateerde ziekte, chronische en auto-intoxicatie, siliconenimplantaten

Bewegingsstoornissen: Dystonie

Bewegingsstoornissen: Tremoren

Bijnierfunctiestoornissen

Bijniertumoren en parangliomen

Bottumoren

Brachytherapie bij kinderen

Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen

Cerebrovasculair vaatlijden

Chronische kaakbotontstekingen

Chronische neuropathie

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe co- en multimorbiditeit

Complexe diabetes mellitus

Complexe infecties

Complexe katheterablaties

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Congenitale infecties

Constitutioneel eczeem

Dementiezorg / Alzheimer

Dupuytren diathese

Encapsulating peritoneal sclerosis

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Schildklier

Endoscopische longvolumereductie bij COPD

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke slechthorendheid

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Ernstige kaakgewrichtsaandoeningen en chronische pijnklachten in het craniomaxillofaciale gebied

Evenwichtsstoornissen

Febris eci, autoinflammatoire aandoeningen en periodieke koorts

Functionele Neurochirurgie: Neuromodulatie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Geïnfecteerde vaatprothesen

Genderzorg (Endocrinologie)

Geneesmiddelenallergie

Glaucoom

Glomustumoren

Gonadale dysfunctie

Handletsels complex

Hartritmestoornissen bij kinderen

Hemofilie

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Herpesvirussen

Hoge dosis herbestraling

Hoofd-hals Oncologie

Hoofdpijn, Aangezichtspijn

Hoornvlies

Hypertrofische cardiomyopathie

Hypofysepathologie

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Infectiepreventie

Infecties bij transplantaties

Interventieradiologie van de urinewegen

Interventionele neurohumorale modulatie

Invasieve of recidiverende schimmelinfecties

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Kaakchirurgische zorg bij complex obstructief slaapapneusyndroom

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kinderchirurgie: Tumoren

Kinderneurochirurgie

Kinderoogheelkunde

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Kinderreuma

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderreumatologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laryngologie volwassenen

Larynxstenosen en tracheastenosen kinderen

Lens

Levensbedreigende uitbreiding van dentogene infecties

Lever neoplasie

Longkanker

Mediastinale tumoren

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Mesothelioom

Metabole botziekten

MIBG-therapie bij volwassenen

Microtie en anotie

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Multidisciplinaire zorg overlevers behandeling hematologische maligniteiten

Nefrogeriatrie

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neuro-ophthalmologie

Neuromusculaire ziekten: Synaps

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Nierziekten bij Hiv

Niet-ischemisch hartfalen

Niet-tuberculeuze Mycobacteria

NMA Kinderen

Non-CF bronchiëctasieën

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Onbegrepen klachten, symptomen en afwijkingen

Orale Geneeskunde

Orgaandonatie bij leven

Pancreas neoplasie

Perifere ischemische pijn

Persoonlijkheidsstoornissen inclusief dissociatieve stoornissen

Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie

Primaire glomerulaire nierziekten

Primaire immuundeficiënties

Protonentherapie

Psoriasis

Psychodermatologie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie in combinatie met oppervlakkige of diepe hyperthermie

Radiotherapie met nieuwe middelen

Recidiverende luchtweginfecties bij gestoorde afweer

Reconstructieve chirurgie urethra

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Refractiechirurgie

Respiration-gated Radiotherapie

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Schisis (KNO)

Secundaire immuundeficiënties

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Soa en hiv (Dermatologie)

Spina Bifida (Revalidatiegeneeskunde)

Steenpathologie en external shock wave lithotripsy kinderen

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Strabologie

Systemische lupus erythematodes

Systemische vasculitis

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Transplantatie urologie

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Trophoblastaire ziekten

Tuberculose: bijzondere patiëntencategorieën en multidrugresistentie

Uveitis

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vaattoegangproblemen

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire toegang chirurgie

Vasculitis

Viscerale pijn

Voedings- en eetstoornissen

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Ziekte van Sjögren