NFU TRF portal

Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen

Zoektermen: AIHA, AITP, Abnormale neerslag van eiwitten, Afbraak bloedplaatjes, Afbraak rode bloedcellen, Amyloidose, Autoimmuun hemolytische anemie, Autoimmuun trombocytopenische purpura, EATL, Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom, Histiocytose X, LCH, Langerhanscel histiocytose, Mastocytose (Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen), Mestcelproliferatie, Mestcelziekte, Refractaire coeliakie, T-cel non-Hodgkin_lymfoom, Toename mestcellen, Ziekte van Werlhof

Specialisme: Hematologie

ICD10: Bloedziekten en immuunstoornissen

TRF Expertisecentrum

AMCHematologie

LUMCHematologie

Maastricht UMC+Hematologie

UMC UtrechtHematologie

UMCGHematologie

VUmcHematologie

TRF

Erasmus MCHematologie

RadboudumcHematologie