NFU TRF portal

Pulmonale arteriële hypertensie

Zoektermen: PAH, PH, Pulmonale hypertensie, Verhoogde bloeddruk in longslagader

Specialisme: Longziekten

ICD10: Longziekten

TRF Expertisecentrum

Erasmus MCLongziekten

VUmcLongziekten

TRF

RadboudumcLongziekten

UMCGLongziekten