NFU TRF portal

Hemolytisch uremisch syndroom en Trombotische trombocytopenische purpura

Zoektermen: Acuut nierfalen, Afbraak rode bloedcellen, HUS, Hemolyse, Hemolytische anemie, TTP, Tekort aan bloedplaatjes, Trombocytopenie, Uremie, Ziekte van Moschcowitz

Specialisme: Hematologie

ICD10: Bloedziekten en immuunstoornissen

TRF Expertisecentrum

LUMCHematologie

TRF

AMCHematologie

Erasmus MCHematologie

Maastricht UMC+Hematologie

RadboudumcHematologie

UMC UtrechtHematologie

UMCGHematologie

VUmcHematologie