NFU TRF portal

TRF expertisecentrum

Expertisecentrum voor een topreferente zorgfunctie (TRF expertisecentrum)

  • Levert hoog gespecialiseerde complexe (topreferente) zorg voor één aandoening, met een breed multidisciplinair team
  • Draagt zorg voor continuïteit en duurzame instandhouding van de topreferente zorgfunctie
  • Is een kenniscentrum voor de topreferente zorgfunctie door bundeling van expertise en ervaring:
    • is een verwijscentrum, informatieloket en vraagbaak voor andere zorgaanbieders, inclusief andere umc’s, beroepsbeoefenaars, overheid, media etc.
    • geeft advies, second opinion en begeleiding van patiënten van elders
  • Is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar
  • Geeft leiding aan excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de topreferente functie en publiceert daarover in internationale wetenschappelijke toptijdschriften