NFU TRF portal

Topreferente zorg

Topreferente zorg die wordt geboden in de acht universitair medische centra (umc’s) betekent meer dan alleen superspecialistische patiëntenzorg. 

Het betreft de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’). Het gaat om patiënten met

  • Een complexe aandoening of behandeling
  • Een aandoening die complex wordt door een combinatie van meerdere (chronische) ziekten
  • Of met een uitzonderlijk beloop van een veelvoorkomende aandoening

Vaak gaat het om een dermate kleine patiëntengroep dat de benodigde expertise geconcentreerd is in een beperkt aantal umc’s.
Er is meestal geen standaard reguliere behandeling voorhanden of de behandeling is (nog) experimenteel. Deze wordt nog ontwikkeld en vereist multidisciplinaire samenwerking van meerdere specialismen. Topreferente zorg hangt nauw samen met fundamenteel en translationeel medisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op vertaling van onderzoek naar de kliniek. De behandelend artsen zoeken op grond van actuele (inter)nationale kennis een optimale aanpak. Er is kortom een infrastructuur voor nodig waarin verschillende disciplines op hoog niveau samenwerken. Patiënten die deze zorg krijgen, maken gebruik van het allernieuwste medisch kennen en kunnen. Onderdeel van de topreferente zorg is dat de umc’s deze zeer specialistische zorg voor patiënten garanderen. Patiënten hoeven hiervoor niet uit te wijken naar het buitenland. Zij kunnen altijd bij tenminste één umc in Nederland terecht.