NFU TRF portal

ICD10

Ziekten van skelet of bindweefsel

Amyloïdose

Antifosfolipiden syndroom

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Artritis psoriatica

Artritis, systemische auto-immuunziekten en zwangerschap

Artrose

Axiale en perifere spondyloartritis

Bekkenletsel

Bottumoren

CRPS en amputatie

Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Chronische pijn aan het houdings en bewegingsapparaat bij jongeren

Chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat bij volwassenen

Complex regionaal pijn syndroom

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel

Complexe arthroplastiek hand en pols

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Bovenste extremiteiten, prothesiologie, zenuwletsels

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup

Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie

Complexe letsels bovenste extremiteiten

Complexe letsels onderste extremiteiten

Complexe reumachirurgie

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Diabetische voetafwijkingen

Dupuytren diathese

Erfelijke bindweefselziekten: hypermobiliteit, Ehlers-Danlos syndroom

Esthetische chirurgie

Experimentele behandelingen in de reumatologie

Fibromyalgie

Gestoorde botgenezing en wekedelen genezing

Gewrichtspijn, uitgezonderd wervelkolom

Handartrose

Handletsels complex

Heupartrose en knieartrose

Huid- en systeemziekten

Huid- en systeemziekten bij kinderen

Innovatieve prothesiologie

Jicht en andere kristalartropathieën

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kinderneurochirurgie

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Cerebrale parese / obstetrisch plexus brachialis letsel

Kinderorthopedie: Kinderreuma

Kinderorthopedie: Stand- en lengtedeformiteiten

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderorthopedie: Wervelkolomdeformiteiten incl. scoliose/kyphose

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Craniosynostose

Kinderreumatologie

Lymfoedeem chirurgie

Mobiliteit en veroudering: Multidisciplinaire diagnostiek en interventie artrose

Mobiliteit en veroudering: Orthopedische infecties / osteomyelitis

Mobiliteit en veroudering: Regeneratieve orthopedie

Neuropsychiatrische Systemische lupus erythematodes

Obstetrisch plexus brachialis letsel (Plastische Chirurgie)

Ongedifferentieerde artritis en clinically suspect arthralgia

Orthesen bij hypotone paresen

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Osteoporose (Reumatologie)

Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming

Polymyalgie rheumatica en reuscel arteriitis

Polymyositis en dermatomyositis

Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties

Postbariatrische chirurgie

Recidiverende polychondritis

Reconstructieve chirurgie: Botdefecten

Reconstructieve chirurgie: Complexe littekenbehandeling, ernstige wonden

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reumatoïde artritis

Systemische lupus erythematodes

Systemische sclerose

Systemische vasculitis

Trauma

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Weke delen chirurgie

Wervelkolom aandoeningen

Wervelkolom gerelateerde pijn

Wervelkolomletsel

Yttriumtherapie

Ziekte van Behçet

Ziekte van Sjögren

Ziekte van Still