NFU TRF portal

ICD10

Urogenitale aandoeningen

Aanlegstoornissen van de nieren

Acute hoogcomplexe nierfunctievervangende behandeling

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Andrologie

Bijnierchirurgie

Bijzondere technische vormen van IVF en ICSI

Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek

Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse

Ciliopathieën

Complexe intra-uteriene afwijkingen

Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen

Complexe steenpathologie

Complexe urogynaecologie

Cystenieren

Encapsulating peritoneal sclerosis

Endocriene chirurgie: Bijnier

Erfelijke metabole aandoeningen met nefrologische gevolgen

Ernstige endometriose, Endometrium pathologie

Esthetische chirurgie

Fertiliteitspreservatie met invriezen weefsel

Geassisteerde voortplanting bij HIV geïnfecteerden

Genderchirurgie

Genderdysforie (urologie)

Hoogtechnologisch draagmoederschap

Humaan Papillomavirus

IVF bij complexe mannelijke infertiliteit PESA en TESE

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Interventieradiologie van de urinewegen

Kinderchirurgie: Niertransplantatie

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindernefrologie

Kinderurologie

Metabole botziekten door nierschade

Minimale invasieve chirurgie goedaardige urologische aandoeningen

Nefrogeriatrie

Neurogene stoornissen en neuromodulatie lagere urinewegen

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niercarcinoom

Niertransplantatie (Heelkunde)

Niertransplantatie (Nefrologie)

Nierziekten bij Hiv

Nierziekten bij orgaantransplantatie

Nierziekten bij zwangerschap

Ovariële stoornissen of veranderingen

Peniscarcinoom

Plasmavervanging en immuno-adsorptie

Primaire glomerulaire nierziekten

Prostaatcarcinoom

Psychosomatiek en seksuologie

Recidiverende urineweginfecties

Reconstructieve chirurgie urethra

Steenpathologie en external shock wave lithotripsy kinderen

Subfertiliteit bij de man

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Systeemziekten met renale betrokkenheid

Testiscarcinoom

Transgenderzorg

Transplantatie urologie

Transplantatiegeneeskunde kind

Trombotische microangiopathie en complement gerelateerde nieraandoeningen

Tubulaire nieraandoeningen en Lithium geïnduceerde nefropathie

Urine en faecale incontinentie ten gevolge van bekkenbodemproblematiek

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaattoegangproblemen

Viscerale pijn

Vulva aandoeningen (Dermatologie)