NFU TRF portal

ICD10

Maagdarmziekten

Artritis bij chronische inflammatoire darmziekten

Auto-immuun lever- en galwegaandoeningen

Chirurgie bij abdominale sepsis

Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek

Chirurgie bij darmfalen

Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chronische darmontstekingen

Clostridium difficile

Colorectale neoplasie

Darmfalen en darmtransplantatie

Dunne darm neoplasie

Dunne darmtransplantatie

Dunne darmziekten, Coeliakie

Dunne en dikke darm motiliteit

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Functionele slokdarmchirurgie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale chirurgie: Inflammatoire darmziekten

Gastro-intestinale chirurgie: Pancreatitis

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Interventieradiologie van de galwegen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Leverchirurgie

Kinderchirurgie: Levertransplantatie

Kindergeneeskunde MDL

Lever neoplasie

Leverfalen en levertransplantatie

Levertransplantatie

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Pancreas en pancreas-nier transplantatie

Pancreas neoplasie

Pancreatitis

Porfyrie

Slokdarm en maag neoplasie

Slokdarm- en maagziekten

Transplantatiegeneeskunde kind

Vasculaire interventieradiologie: TIPS-procedure

Virale hepatitis (Maag-, Darm- en Leverziekten)

Viscerale pijn