NFU TRF portal

ICD10

Kwaadaardige ziekten (behalve kwaadaardige bloedziekten)

Abdominale trachelectomie

Advanced respiratory control Radiotherapy

Armamputatie

Beenamputatie: osseo-integratie

Bijniertumoren en parangliomen

Bottumoren

Brachytherapie bij kinderen

Chirurgie van voorste schedelbasis

Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren

Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren

Chirurgische oncologie: Melanomen

Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren

Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen

Colorectale neoplasie

Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie

Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties

Dunne darm neoplasie

Endocriene chirurgie: Bijnier

Endocriene chirurgie: Bijschildklier

Endocriene chirurgie: Neuroendocriene tumoren

Endocriene chirurgie: Schildklier

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Esthetische chirurgie

Exenteratie

Galweg en galblaas neoplasie

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Galwegen

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: HIPEC

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Levertumoren

Gastro-intestinale en chirurgische oncologie: Pancreastumoren

Gep-net tumoren (Endocrinologie)

Gliomen

Glomustumoren

Hoge dosis herbestraling

Hoofd- en halstumoren

Huidcarcinomen

Huidlymfomen

Humaan Papillomavirus

Hyperthermie behandeling gynaecologische tumoren

Hypofysetumoren (Neurologie en Neurochirurgie)

Immunotherapie gynaecologische tumoren

Kinderchirurgie: Tumoren

Kindergeneeskunde Oncologie

Kinderplastische chirurgie: Reuzennaevi

Laparoscopische chirurgie gynaecologische tumoren

Laryngologie volwassenen

Laterale schedelbasischirurgie van brughoektumoren en glomustumoren

Lever neoplasie

Longkanker

Lymfoedeem chirurgie

MIBG-therapie bij kinderen

MIBG-therapie bij volwassenen

Mediastinale tumoren

Melanoom

Mesothelioom

Minimaal-invasieve technieken in de grote luchtwegen

Neuro-endocriene tumoren (Maag-, Darm-, Leverziekten)

Neurologische complicaties van kanker

Niercarcinoom

Nucleaire therapie bij ossale metastasen

Nucleaire therapie bij schildklierkanker

Oncologie oog

Oncologische pijn

Orthopedische oncologie: Bot- en weke delentumoren

Pancreas neoplasie

Peniscarcinoom

Peptide receptor radionuclidentherapie

Prostaatcarcinoom

Protonentherapie

Radicale radiotherapie bij oligometastasen

Radiologische interventies bij kanker: Ablaties

Radiologische interventies bij kanker: Intra-arteriƫle therapie

Radiotherapie bij kinderen

Radiotherapie in combinatie met oppervlakkige of diepe hyperthermie

Radiotherapie met nieuwe middelen

Real-time image guidance radiotherapy

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Hoofd, hals

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Respiration-gated Radiotherapie

Robot longresecties

Robotchirurgie gynaecologische tumoren

Ruggenmergtumoren

Schedelbasistumoren

Schildkliercarcinoom (Endocrinologie)

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Slokdarm en maag neoplasie

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Stereotactische bestraling van wervels en lever

Stereotactische radiochirurgie

Testiscarcinoom

Thoraxchirurgie: centrale tumoren

Thoraxchirurgie: mediastinale tumoren

Total body Radiotherapie

Tracheachirurgie

Tracheatumoren

Trophoblastaire ziekten

Urotheel- en blaascarcinoom

Vaginale trachelectomie

Weke delen chirurgie

Yttriumtherapie

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten

Zenuwsparend opereren gynaecologische tumoren