NFU TRF portal

ICD10

Hart- en vaatziekten

(Erfelijke) Vetstofwisselingsstoornissen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Afasie

Aortaklepplastiek en nieuwe reconstructieve technieken van de mitralisklep en tricuspidalisklep

Beenamputatie: osseo-integratie

Behandeling hartritmestoornis door middel van minimaal invasieve thoraxchirurgie

Beroerte

Cardiale robotchirurgie

Cerebrovasculair vaatlijden

Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen

Complexe aneurysmata

Complexe katheterablaties

Complexe katheterablaties bij kinderen

Complexe veneuze pathologie

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Erfelijke hartritmestoornissen

Geriatrische spoedzorg / Triage

Geïnfecteerde vaatprothesen

Glomustumoren

Hartritmestoornissen bij kinderen

Harttransplantatie

Hybride procedure bij hartaandoeningen: katheters en chirurgie

Hypertensie

Hypertrofische cardiomyopathie

Implantatie van speciale pacemakers

Innovaties in diagnostiek van atherosclerose

Interventionele neurohumorale modulatie

Kinderchirurgie: Vasculaire malformatie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kortdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Langdurende mechanische ondersteuning van de bloedsomloop bij hartfalen

Longtransplantatie (Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie)

Medicamenteuze behandeling voor eindstadium hartfalen

Neurovasculaire aandoeningen: Arterioveneuze malformatie, Moyamoya en andere vaatafwijkingen

Neurovasculaire aandoeningen: Cerebrale vasculitis

Neurovasculaire aandoeningen: Hersenbloeding

Neurovasculaire aandoeningen: Herseninfarct, TIA

Neurovasculaire aandoeningen: Sinustrombose

Neurovasculaire aandoeningen: Subarachnoïdale bloedingen, Aneurysma

Neurovasculaire aandoeningen: Vasculaire dementie

Nieraandoeningen bij hart- en vaatziekten

Niet-ischemisch hartfalen

Percutane hartklepinterventies

Perifeer vaatlijden

Perifere doorbloedingsstoornissen

Perifere ischemische pijn

Premature atherosclerose

Q-koorts (Infectieziekten en Medische microbiologie)

Radiologische neurointerventies bij acute beroerte

Radiologische neurointerventies bij aneurysma

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF

Radiologische neurointerventies van spinale en cerebrale AVM en AVF bij kinderen

Selectie en begeleiding ouderen voor derdelijns interventies

Stamceltherapie bij hartfalen

Syncope

Syncope & collaps (niet medicamenteus) / Autonome insufficiëntie

Thoraco-abdominaal aorta aneurysma

Transplantatiegeneeskunde kind

Tromboembolische ziekten

VT-ablaties bij complexe hartritmestoornissen

Vaatreconstructie van nieren en darmen

Vasculaire interventieradiologie bij acute ischemie

Vasculaire interventieradiologie bij arterioveneuze malformatie

Vasculaire interventieradiologie bij complexe aneurysma

Vasculaire interventieradiologie: Veneuze interventies

Vasculaire malformaties

Vasculaire toegang chirurgie

Vasculitis

Zeldzame hartklepafwijkingen door carcinoid, medicatie en systeemziekten