NFU TRF portal

ICD10

Erfelijke en/of aangeboren aandoeningen

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en volwassenen

Aanlegstoornissen van de nieren

Adolescenten urologie inclusief spina bifida

Afwijking foetus, prenatale diagnostiek en geneeskunde, behandeling foetus

Afwijkingen geslachtsorganen, DSD

Armamputatie

Autoinflammatoire ziekten

Chirurgie van voorste schedelbasis

Ciliopathieën

Cochleaire implantatie

Complexe steenpathologie

Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom

Congenitale aandoeningen bovenste extremiteit

Congenitale afwijking hand en voorvoet

Cystenieren

Diagnostiek en behandeling van families met speciale hartziekten

Erfelijk endotumorsyndroom

Erfelijk ovariumcarcinoom of mammacarcinoom

Erfelijke bindweefselziekten: hypermobiliteit, Ehlers-Danlos syndroom

Erfelijke hartritmestoornissen

Erfelijke maag-, darm- en leverkanker syndromen

Erfelijke metabole aandoeningen met nefrologische gevolgen

Erfelijke metabole stofwisselingsziekten

Erfelijke slechthorendheid

Esthetische chirurgie

Genodermatologie

Genodermatologie bij kinderen

Hemofilie

Hemofilie

Hereditair angio-oedeem

IVF en ICSI met preïmplantatie genetische diagnostiek

Infecties bij aangeboren en verworven afweerstoornissen

Kinderchirurgie: Colorectale chirurgie

Kinderchirurgie: Overige congenitale chirurgie

Kindergeneeskunde Cardiologie

Kindergeneeskunde Erfelijke aangeboren afwijkingen

Kindergeneeskunde Hartchirurgie

Kindergeneeskunde Intensive Care

Kindergeneeskunde Longziekten

Kindergeneeskunde MDL

Kindergeneeskunde Metabole ziekten

Kindergeneeskunde Nefrologie

Kindergeneeskunde Neonatologie

Kindergeneeskunde Neurologie

Kindergeneeskunde Reumatologie

Kinderorthopedie: Aangeboren en verworven aandoeningen steun- en bewegingsstelsel

Kinderorthopedie: Syndromale afwijkingen met bot/gewrichtklachten

Kinderplastische chirurgie: Craniofaciale chirurgie

Kinderplastische chirurgie: Craniosynostose

Kinderplastische chirurgie: Reuzennaevi

Kinderplastische chirurgie: Schisis

Kinderurologie

Lymfoedeem chirurgie

Metabole leverziekten inclusief benigne levertumoren en levercysten

Microtie en anotie

Niercarcinoom

Ophthalmogenetica

Porfyrie

Primaire glomerulaire nierziekten

Reconstructieve chirurgie: Facialis aandoening

Reconstructieve chirurgie: Mamma

Schisis (KNO)

Sikkelcelziekte

Speekselklieraandoeningen en speekselkliertumoren

Spina Bifida (Revalidatiegeneeskunde)

Syndroom van Turner (Gynaecologie/Obstetrie)

Transplantatiegeneeskunde kind

Vasculaire malformaties en hemangiomen