NFU TRF portal

Alfabet

P

Pacemaker
PAH
Paillaire malformatie van de huid
Palmoplantaire keratodermie
Palmoplantaire keratodermie kinderen
PAN
Pancreascarcinoom
Pancreas en pancreas-nier transplantatie
Pancreaskanker
Pancreas neoplasie
Pancreasontsteking
Pancreastransplantatie
Pancreastumor
Pancreatitis
Panhypopituïtarisme
Papillair schildkliercarcinoom
Papilloom
Parapemphigus
Parapemphigus kinderen
Parasietenwaan
Parasitaire infectie van de inwendige organen
Parasitaire infectie van huid en slijmvliezen
Parathyroid carcinoom
Parkinson
Parkinsonisme
Parodontitis
Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
Partiële mola
Partus prematurus
Pasgeborene
Pathologische placenta adherentie
PCC
PCN
PCNSL
PCOS
PcP
PCR-test
PCS
PD
PDD-NOS
PDT
PEA
Pees
Pelvic congestion syndroom
Pemfigoïd
Pemfigoïd kinderen
Pemfigus
Pemfigus kinderen
Pemphigoid
Pemphigoid kinderen
Pemphigus
Pemphigus kinderen
Peniscarcinoom
Peniskanker
Peptide receptor radionuclidentherapie
Perceptieve slechthorendheid
Percutane hartklepinterventies
Percutane nefrostomie drain
Percutane of transcutane behandeling van kanker
Percutane transhepatische cholangiografie drainage
Percutane transluminale angioplastie
Perifeer vaatlijden
Perifere doorbloedingsstoornissen
Perifere ischemische pijn
Perifere zenuwchirurgie
Peripartum bloedverlies
Peritoneale Dialyse
Peritonitis
Permanent steunhart
Persisterende trofoblastziekte
Persoonlijkheidsstooornissen
Persoonlijkheidsstoornissen inclusief dissociatieve stoornissen
Pessarium
PET-CT
PET-MRI
PGD
PH
PICS
PID
Pierre Robin Sequentie
Pigmentafwijkingen
Pigmentcel
Pigmentproblemen
Pigmentstoornissen
Pigmentstoornissen
Pijn als gevolg van arthrose
Pijn als gevolg van reuma
Pijn als gevolg van vasculitis
Pijnbehandeling
Pijn bij inzakkingsfracturen
Pijn bij kanker
Pijn bij kinderen
Pijn bij maligniteit
Pijn bij perifeer vaatlijden
Pijn bij vaatvernauwingen in de armen
Pijn bij vaatvernauwingen in de benen
Pijn in aangezicht
Pijn in bekken
Pijn in buik
Pijn in de nek
Pijn in gewrichten
Pijn in het hoofd
Pijn in ingewanden
Pijn in rug
Pijn in wervelkolom
Pijn speekselklier
Pijn van de tussenwervelschijf
Pijn van het bekken
Pijn van het SI-gewricht
Pijn van het stuitje
PKD
PK-PD parameters
Placenta accreta
Placenta increta
Placenta percreta
Placenta praevia
Plasbuis
Plasklachten
Plasmaferese
Plasmavervanging en immuno-adsorptie
Plasmodium falciparum
Plasproblemen
Plasproblemen kinderen
Plastische aangezichtschirurgie en aangezichtsverlamming
Plastische chirurgie kinderen
Plaveiselcelcarcinoom
Pleiomorf adenoom
Plexusaandoeningen
Plotselinge hartdood
Plotselinge verwardheid
PLS
Pneumocysten pneumonie
Pneumonie
PNH
Poeptransplantatie
POI
Pollen
Polschirurgie
Polsgewricht
Polyarteritis nodosa
Polychondritis rheumatica
Polychondropathie
Polycysteus ovarium syndroom
Polycystic kidney disease
Polyhydramnion
Polymyalgie rheumatica en reuscel arteriitis
Polymyositis en dermamyositis en zwangerschap
Polymyositis en dermatomyositis
Polyneuropathie
Polyposis
Polytraumachirurgie en zorg incl. secundaire complicaties
Porfyrie
Porfyrine
Postbariatrische chirurgie
Post-bariatrische plastische chirurgie
Post-Intensivecaresyndroom
Post-intensive care syndroom
Postnatale depressie
Postpartumpsychose
Post-polio syndroom
Post-poliosyndroom
Post-stroke stemmingsstoornis
Posttraumatische dystrofie
Posttraumatische stressstoornis
Post-trombotisch syndroom
Posttrombotisch syndroom
Precisiebestraling
Precisiebestraling wervels en lever
Preconceptiezorg en vroege zwangerschap (jonger dan 20 weken)
Pre-eclampsie
Pre-implantatie genetische diagnostiek
Premaligne afwijkingen in het hoofd- en hals gebied
Premaligne cervix afwijkingen
Premaligne vulva afwijkingen
Premature atherosclerose
Premature bevalling
Preprothetische, maxillofaciaalprothetische en implantologische kaakchirurgie
Preservatie ovariële functie
Preventie van infecties
Prikkelbaredarmsyndroom
Primair cutaan lymfoom
Primair cutaan Non-Hodgkinlymfoom
Primair CZS Lymfoom
Primaire biliaire cholangitis
Primaire ciliaire dyskinesie
Primaire glomerulaire nierziekten
Primaire immuundeficiëntie
Primaire immuundeficiënties
Primaire laterale sclerose
Primaire scleroserende cholangitis
Primair lymfoedeem
Primair-progressieve MS
Problemen met seksualiteit
Problemen met zwanger worden
Problemen urinewegen adolescenten
Proctitis
Progesteron
Progressieve spinale musculaire atrofie
Progressieve supranucleair parese
Prolactinoom
Proluton
Prostaatcarcinoom
Prostaatkanker
Prothese
Protonentherapie
PRRT
PSMA
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis bij kinderen
Psoriasis kinderen
PSP
Psychodermatologie
Psycho-educatie
Psychosen
Psychosociaal
Psychosociale begeleiding
Psychosociale zorg
Psychosomatiek en seksuologie
Psychosomatische gynaecologie
Psychosomatische klachten
Psychosomatische problemen
Psychotherapie
Psychotische depressie
PTA
PTCD
PTE
PTH sampling
Ptosis
Pulmo
Pulmonaalklepstenose
Pulmonaal venen isolatie
Pulmonale arteriële hypertensie
Pulmonale Endarteriëctomie
Pulmonale hartziekten
Pulmonale hypertensie
Pulmonale trombo-endarteriëctomie
Pulmonologie
Purpura
PVI