NFU TRF portal

Alfabet

C

C1-esteraseremmer deficiëntie
C3-glomerulopathie
CAH
CAP
Capillair hemangioom
Carbapenemases
Carcinoid
Carcinoidsyndroom
Carcinoma basocellulare
Carcinoom bijnier
Carcinoom schildklier
Cardiale beeldvorming
Cardiale MRI
Cardiale robotchirurgie
Cardio
Cardiologie bij ouderen
Cardiomyocyten
Cardiorenaal syndroom
Carditis
CARM
Cataract
Caverneuze malformatie
Cavernoom
CBD
CCHFV
CDAD
CDH
Cellulaire therapie bij hematologische aandoeningen
Centraal pijnsyndroom
Centraal zenuwstelsel lymfomen
Cerebrale amyloid angiopathie
Cerebrale palsy
Cerebrale parese (Kinderorthopedie)
Cerebrale parese (Plastische Chirurgie)
Cerebrale Parese (Revalidatiegeneeskunde)
Cerebral palsy
Cerebrovasculair accident
Cerebrovasculaire aandoening
Cerebrovasculair vaatlijden
Cervicale intraepitheliale neoplasie
Cervixcarcinoom
Cervixinsufficiëntie
CF
CGD
Chemoradiatie
Chikungunya
Chirurgie bij abdominale sepsis
Chirurgie bij complexe buikwandproblematiek
Chirurgie bij darmfalen
Chirurgie bij fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek
Chirurgie bij ouderen
Chirurgie van voorste schedelbasis
Chirurgische en niet-chirurgische ingrepen bij eindstadium hartfalen
Chirurgische oncologie: Complexe zorg colorectale tumoren
Chirurgische oncologie: Complexe zorg mammatumoren
Chirurgische oncologie: Melanomen
Chirurgische oncologie: Slokdarmtumoren en maagtumoren
Chirurgische oncologie: Wekedelen tumoren en sarcomen
Chlamydia
Cholangiocarcinoom
Cholesteatoom
Cholesterolgranuloom
chondroblastoom
Chondromyxoid fibroom
Chondropathie
Chondrosarcoom
Chordoom
Chorea van Huntington
Chorion villus biopsie
Chromosoom
Chromosoomafwijking
Chromosoom afwijking
Chronische ademhalingsondersteuning
Chronische afweerstoornis
Chronische bronchitis
Chronische darmontstekingen
Chronische darmontstekingen
Chronische diarree
Chronische dunnedarmaandoening
Chronische granulomateuze ziekte
Chronische hemodialyse en Peritoneale dialyse
Chronische hepatitis
Chronische huidziekte
Chronische huidziekte kinderen
Chronische idiopathische axonale polyneuropathie
Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie
Chronische intoxicatie
Chronische kaakbotontstekingen
Chronische luchtweginfecties
Chronische middenoorontsteking
Chronische mucocutane candidiasis
Chronische neuropathie
Chronische obstipatie
Chronische Obstructieve Longziekte
Chronische pancreatitis
Chronische pijn aan het houdings en bewegingsapparaat bij jongeren
Chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat bij volwassenen
Chronische pijn in aangezicht en kaak
Chronische pijn in de keel
Chronische pijn in het oor
Chronische pijn jongeren
Chronische pijn kaakgewricht
Chronische pijn volwassenen
Chronische reumatische hartziekten
Chronische rhinosinusitis
Chronische tromboembolische pulmonale hypertensie
Chronische tromboembolische pulmonale hypertensie
Chronische vergiftiging
CI
CIAP
CIDP
Ciliopathieën
CIN
Cirkeltachycardie bij kinderen
Clippen van een aneurysma
Clitoris afwijking
Clostridium difficile
Clostridium difficile geassocieerde diarree
Clusterhoofdpijn
CMV
Coarctatie van de aorta
Coccygodynie
Cochleaire implantatie
Cochleaire malformatie
Coeliakie
Cognitieve stoornissen
Cognitieve stoornissen bij ouderen
Cognitieve therapie
Coilen
Coilen van een aneurysma
Coiling
Coiling bij kinderen
Colitis ulcerosa
Colorectaal carcinoom
Colorectale kanker
Colorectale neoplasie
Colorectale tumor
Combinatietest
Community-acquired pneumonia
Complement gemedieerde membranoproliferatieve glomerulonefritis
Complete mola
Complexe aneurysmata
Complexe arthroplastiek hand en pols
Complexe cardiogenetica
Complexe co- en multimorbiditeit
Complexe diabetes mellitus
Complexe diagnoses en auto-immuunziekten bij hematologische aandoeningen
Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Bovenste extremiteiten, prothesiologie, zenuwletsels
Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Enkel, voet
Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Heup
Complexe en/of multidisciplinaire chirurgie: Knie
Complexe (functionele) weke delen reconstructieve chirurgie
Complexe handletsels
Complexe hoofd-hals infecties bij kinderen
Complexe infecties
Complexe intra-uteriene afwijkingen
Complexe katheterablaties
Complexe katheterablaties bij kinderen
Complexe letsels bovenste extremiteiten
Complexe letsels onderste extremiteiten
Complexe panfaciale trauma
Complexe problematiek van mictie en opslagfunctie volwassenen
Complexe reconstructrieve chirurgie
Complexe reumachirurgie
Complexe schildklierziekten, inclusief Grave’s orbitopathie
Complexe (sport)letsels, trauma steun- en bewegingsstelsel
Complexe steenpathologie
Complexe urogynaecologie
Complexe vaatinfecties
Complexe veneuze pathologie
Complexe voetletsels
Complexe wervelkolomchirurgie: aangeboren en verworven aandoeningen wervelkolom
Complexe wervelkolomchirurgie: Tumoren wervelkolom, spinale metastasen, infecties
Complex regionaal pijn syndroom
Complex Regionaal Pijn Syndroom
Complicatie keizersnede
Complicatie osteotomie
Complicaties bevalling
Complicatie sectio caesarea
Complicaties zwangerschap of bevalling anders dan ziekte of probleem foetus
Complicatie van peritoneale dialyse
Congenitale aandoening
Congenitale aandoeningen bovenste extremiteit
Congenitale afwijking
Congenitale afwijkingen
Congenitale afwijking hand en voorvoet
Congenitale anorectale malformatie
Congenitale bijnierhyperplasie
Congenitale capillaire malformatie
Congenitale Hartafwijking
Congenitale hernia diafragmatica
Congenitale hypothyreoïdie
Congenitale infecties
Congenitale larynxstenose
Congenitale longziekten
Congenitale maag-, darm- en leverziekten
Congenitale moedervlek
Congenitale myopathie
Congenitale neurologische afwijking
Congenitale nevus
Congenitale nierziekte
Congenitale reuma
Conn
Constitutioneel eczeem
Constitutioneel eczeem
Contactallergie
Contactallergologie
Contactallergologie
Contacteczeem
Contacteczeem en arbeidsdermatologie
Contourherstellende operatie
COPD bij AAD
COPD bij AAT
COPD bij alfa-1-antitrypsine deficiëntie
COPD bij Alpha-1
Cornea
Corrigerende operatie
Corticobasale degeneratie
Cortisol
Cosmetische behandeling
Cosmetische chirurgie
Cosmetische operatie
Coxiella burnetii
CP
CPRS
CPVT
Craniofaciale aandoeningen
Craniofaciale afwijkingen
Craniofaryngeomen
Craniofaryngioom
Craniopharyngeoom
Crimean-Congo Haemorrhagic fever virus
Critical illness polyneuromyopathie
CRPS en amputatie
CRS
Cryoablatie
Cryo-ablatie
Cryo-ablatie kinderen
Cryoglobulinemie
CSA
CTEPH
Cubitaal tunnel syndroom
Cushing
Cutaan B-cel lymfoom
Cutaan T-cel lymfoom
CVA
Cyberknife
Cyclotron-PET
Cystadenoom
Cyste
Cyste lever
Cystenieren
Cyste van Ratke
Cystic fibrosis
Cystic Fibrosis
Cystische fibrose
Cytomegalovirus