NFU TRF portal

TRF portal

De TRF portal geeft een overzicht van de topreferente zorgfuncties (TRF) van de umc’s.

Topreferente zorg die wordt geboden in de acht universitair medische centra (umc’s), betreft de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’).

Dit overzicht is tot stand gekomen in onderling overleg tussen de afdelingshoofden van de umc’s. Zij hebben bepaald in welke umc’s de TRF’s en TRF expertisecentra zich binnen hun specialisme bevinden, op grond van criteria die de NFU heeft opgesteld.

Van elke TRF wordt in de portal aangegeven in welke umc’s en afdelingen deze te vinden zijn en welke afdelingen expertisecentrum zijn voor een TRF. Via een weblink naar de afdeling van het betreffende umc is nadere informatie over de topreferente zorgfunctie te vinden.

In de TRF portal kan worden gezocht op:

  • Trefwoord
  • Alfabet
  • Specialisme
  • Ziektecategorie: een vereenvoudigde weergave van de hoofdstukken van de International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD10)
  • Universitair medisch centrum (umc)

Onderzoekster
Zuster